Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΖΑΧΑΡέΛΗ

Οι εγγραφές της κάθε σχολικής περιόδου διεξάγονται από την 1η Σεπτεμβρίου του εκάστοτε έτους.  Επίσης μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 25 Μαίου έως 30 Ιουνίου της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.  Οι ώρες λειτουργίας της γραμματείας του Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΖΑΧΑΡέΛΗ κατά την περίοδο των εγγραφών είναι 10:00 – 13:00 το πρωί και 18:00 – 21:00 σε καθημερινή βάση πλην Σαββάτου και Κυριακής.