Κανονισμός λειτουργίας

Στα πλαίσια της διατήρησης του υψηλού επιπέδου σπουδών στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΖΑΧΑΡέΛΗ μας επιβάλλεται να διασφαλίσουμε την ευχάριστη, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.  Βασιζόμενοι στον αμοιβαίο σεβασμό για τους συμμαθητές και συνεργάτες μας πρέπει να υιοθετήσουμε τους κανονισμούς λειτουργίας που όλοι οφείλουμε να σεβόμαστε και να ακολουθούμε.

 

* Οι κανονισμοί λειτουργίας του Κέντρου μας δίνονται στους μαθητές μας με την εγγρραφή του νέου σχολικού έτους.