Δανειστική βιβλιοθήκη

Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη όλων των επιπέδων με 500 περίπου θέματα. Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία.
Η βιβλιοθήκη λειτουργεί στις ώρες λειτουργίας του ΚΞΓ
ΖΑΧΑΡέΛΗ, όχι μόνο για τους μαθητές μας και γονείς τους αλλά και για οποιονδήποτε επιθυμεί να γίνει μέλος.