Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΖΑΧΑΡέΛΗ

woman, girl, smile-841173.jpg

Εγγραφές

Οι εγγραφές της κάθε σχολικής περιόδου διεξάγονται από την 1η Σεπτεμβρίου του εκάστοτε έτους.  Επίσης μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 25 Μαίου έως 30 Ιουνίου της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.  Οι ώρες λειτουργίας της γραμματείας του Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΖΑΧΑΡέΛΗ κατά την περίοδο των εγγραφών είναι 10:00 – 13:00 το πρωί και 18:00 – 21:00 σε καθημερινή βάση πλην Σαββάτου και Κυριακής.

Λόγω συγκεκριμένων αριθμών μαθητών σε κάθε τμήμα τηρείται σειρά προτεραιότητας, η οποία κατοχυρώνεται με την επίσημη εγγραφή του εκάστοτε μαθητή σε ένα συγκεκριμένο τμήμα.

΄Ολοι οι καινούργιοι μαθητές που έρχονται στο σχολείο μας από άλλο εκπαιδευτικό φορέα αξιολογούνται και κατατάσσονται σε τμήμα κατόπιν διεξαγωγής συγκεκριμένου τεστ αξιολόγησης (placement test) και προσωπικής συνέντευξης από την κα Αναστασία-Ζαχαρέλη Πέτρου, Διευθύντρια του Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΖΑΧΑΡΕΛΗ , έτσι ώστε να επιτευχθεί η σωστή τοποθέτηση του μαθητή σε ανάλογο επίπεδο και τμήμα.

Κατά την διάρκεια της εγγραφής γίνεται ενημέρωση και συμπληρώνεται ένα δελτίο με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή-τριας, των κηδεμόνων καθώς και το επίπεδο που θα παρακολουθήσει. Επιλέγεται το ωρολόγιο πρόγραμμα και δίνεται λίστα με τα βιβλία που χρειάζεται ο μαθητής-τρια να έχει έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσει καθ’ όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Επίσης γίνεται ενημέρωση στους κηδεμόνες για τα ετήσια δίδακτρα και τον τρόπο πληρωμής τους.