Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΖΑΧΑΡέΛΗ

Φωτογραφίες από το σχολείο μας και από εκδηλώσεις